Om Fonden

Siden 1998 har Spar Nord Fonden årligt doneret op til 20 millioner kroner til forskningsaktiviteter, kunst og kultur, foreninger og aktiviteter inden for sport, frivillige ungdomskorps, ældreorganisationer med flere. Spar Nord Fonden er således blevet en uundværlig økonomisk medspiller, når initiativer og aktiviteter skal realiseres.

Spar Nord Fonden blev dannet i 1990. Sidst i 1980’erne blev der vedtaget en lov, der gjorde det muligt for sparekasser at omdanne sig til aktieselskaber.

Loven løste en problemstilling om, hvorledes man skulle forholde sig med hensyn til den egenkapital, der gennem mange år var skabt i sparekasserne, og som egentlig var ”herreløs” kapital. Loven gav mulighed for, at egenkapitalen i sparekassen ved omdannelse til aktieselskab blev overdraget til en fond, der straks investerede kapitalen i aktier i sparekasseaktieselskabet.

Vejen for Spar Nord Fonden var banet. Ved omdannelsen af Sparekassen Nordjylland til aktieselskab i 1990 kom den nystiftede fond, der dengang hed Nordjyllandsfonden, til at eje godt 30% af aktiekapitalen i Sparekassen.

Spar Nord Fondens vision er i dag ”at være kraftcenter for menneskelig og økonomisk udvikling i Spar Nord Banks virkeområde og herigennem øge kendskab til og sympati for banken”.